The Mudflats Ameland

The Mudflats

The grand Mudflats with its views is a place, within the densely populated Netherlands, where you can be completely alone in the middle of summer. The Wadden Sea offers a beautiful spectacle, seen from Ameland. At hight tide it is a big sea and at low tide a complicated scenery of mud, channels and sandy flats. Because of low- and high tide, a variety of plants and animals has evolved. Click here for up to date water data (the tide)

Food storage

This enormous food reservoir can feed 600 up to 1000 birds of which 75 % waders, non stop per square kilometre of Mudflat. The Wadden Sea is of high importance for the wader, because the numbers are almost certainly not specified by their breeding grounds, but by the amount of food in their wintering area.

Bird-rich area 

The Wadden are sometimes called the most bird-rich area of Western Europa and Northern Africa. About 5 to 6 million birds migrate through this rest area per year. It has a unique meaning for the level of birds in Europe and is unheard of as nature area.

Fishing area

In the Wadden sea there are about 30 kinds of fish, of which certain kinds are important for Dutch economy. The Wadden sea is also important for the shrimp catch. 

 

Het Wad
Prachtige vergezichten, mooie luchten, maar ook een voedselreservoir voor vele soorten vogels en vissen, dat is het Wad. Het ondiepe kustzeegebied van 1 miljoen hectare groot loopt van Den Helder tot aan Denemarken. Twee maal per etmaal stroomt hier water in en uit, wat zorgt voor een prachtig schouwspel. Bij vloed is het een grote zee en bij eb valt ongeveer de helft van het Waddengebied droog, wat voor een ingewikkeld landschap van slikken, geulen en zandplaten zorgt. Sinds juni 2009 staat de Waddenzee op de UNESCO Werelderfgoedlijst, een bekroning voor dit unieke getijdenlandschap!
Klik hier voor actuele waterdata (het getij).

Vogelrijkste gebied
Het waddengebied wordt het vogelrijkste gebied van West-Europa en Noord-Afrika genoemd. Door eb en vloed  ontstaat zowel op de Wadbodem als in het water een enorm voedselreservoir voor 600 tot 1000 vogels per vierkante kilometer: plankton, algen, wieren, verschillende soorten jonge vis, garnalen, wormen en schelpdieren zijn hier te vinden. Per jaar trekken door dit rustgebied dan ook zo'n 5 à 6 miljoen vogels. Het heeft een unieke betekenis voor de vogelstand in Europa en als natuurgebied kent het zijn weerga niet.

Wadvogels
Wadvogels is een verzamelnaam voor zo’n 40 soorten eenden, meeuwen, steltlopers en ganzen die voor voedsel voor een groot deel afhankelijk zin van het Wad. Natuurlijk zijn er ook vogels die geen Wadvogels te noemen zijn, maar hier wel veel voorkomen, zoals de goudplevier, kivit, spreeuw, kraai en de kwikstaart.

Het Wad: een prachtig en uniek natuurgebied. Vanaf Ameland biedt de Waddenzee in elk jaargetijde een prachtig schouwspel!Do you have a question for VVV Ameland?