Frequently asked questions about pets - Tourist Information Centre VVV Ameland.

Am I allowed on the beach with my dog?

Ja, honden mogen op het strand komen. Op de bewaakte gedeeltes bij de strandovergangen moeten honden welaangelijnd zijn. Op de overige gedeeltes moet de hond onder apél worden houden.

Am I allowed on the beach with my dog?

Do you have a question for VVV Ameland?